SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Terrace Hotels olarak Sürdürülebilir Yönetim Sistemi Politikamız dahilinde tüm faaliyetlerimizde misafirler, personeller ve üçüncü taraflar ile ilgili konularda din, dil, ırk, cinsiyet, cinsel tercih ve fiziksel yetkinlikler konularında ayrım yapmaksızın kişilerin sosyal, kültürel, sağlık, güvenlik gibi temel hak ve özgürlüklerini ön planda tutarak ve bunlar için gerekli önlemleri alarak çalışmalarda bulunmayı, tesis içinde ve dışında gerçekleşen tüm faaliyetlerde çevreye duyarlı hareket etmeyi bununla birlikte tesisin ve personellerin kalite ve ekonomik çıkarlarını göz önünde tutarak iyileştirmelerde bulunmayı hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda öncelikli sorumluluklarımız:

Sosyal

İnsan Hakları

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yasal Düzenlemelerin Ötesinde İş Yapış Şekli

Bilgi Güvenliği

Çalışan Hakları

Paydaşlarla ve Toplumla İlişkiler

Çevresel

Biyoçeşitliliğe Saygı

Ekonomik